Górka Kościelnicka – historia

IS cw I góra kościelnicka 3Przed wojną była jedną z podkrakowskich wsi. Obecnie wchodzi w skład XVIII dzielnicy Krakowa – Nowej Huty.

 

 

 

 


Górka Kościelnicka – w dawnych przekazach można znaleźć nazwę Górka Wrzodowa.
W XVI wieku wieś była własnością, kasztelana małogoskiego – Sebastiana Lubomirskiego.
W 1646, Barbara z Mokrzo Morsztynowa ufundowała budowę kościoła. W 1777 roku, kościół został przebudowany a pod koniec XX wieku, doczekał się generalnego remontu. We wnętrzu kościoła znajdują się zabytkowe ołtarze z XVIII wieku.

Obok kościoła znajduje się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. Cmentarz wojenny nr. 393 stał się ostatnim miejscem spoczynku 69 żołnierzy austro-węgierskich. Znane są nazwiska 42 wojaków, poległych w grudniu 1914 roku.   

IS cw I góra kościelnicka 1

W pobliżu wojennej mogiły zachowały się groby rodziny Zapalskich w tym Józefa, który brał czynny udział w powstaniu listopadowym.

IS cw I góra kościelnicka

 

 

 

tekst/foto: Dariusz Grochal
video: Marcin Strzyżewski

linki zewnętrzne:                                                                                                                                                                                          https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych_w_Krakowie_(ul._Podbia%C5%82owa)  https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rka_Ko%C5%9Bcielnicka                                                                                                                    https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_wojenny_nr_393_%E2%80%93_G%C3%B3rka_Ko%C5%9Bcielnicka

 

Pin It