Unikatowy zabytek sakralny

IS kosciół haczówMało kto wie, że największy gotycki kościół drewniany w Europie, znajduje się w Polsce a dokładnie w Haczowie.

 

 

 

 

 

 

Haczów to wieś położona w powicie brzozowskim w województwie podkarpackim.  Pierwsze wzmianki o Haczowie pochodzą z 1352 roku, kiedy to król Kazimierz III Wielki wydał przywilej lokacyjny dla koloni „Haczow”
 
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioł, wybudowany  w pierwszej połowie XV wieku.  W 1494 świątynia została ozdobiona monumentalną polichromią. Świątynia poważnie ucierpiała podczas najazdu Tatarów w 1624 roku. Następnie została gruntownie odnowiona i rozbudowana. Kolejna rozbudowa miała miejsce w latach 1784/1789 a niemal sto lat później w (1864 roku) położono nową polichromię. Po wybudowaniu nowego kościoła (w 1944 roku) stara świątynia została opuszczona. Do 1980 roku obiekt był administrowany przez państwo. Od 1980 ponownie stał się własnością parafii. Kolejne poważne remonty i konserwacje przeprowadzane były na przełomie wieków.

W 2003 roku Kościół został wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO

Najcenniejszym zabytkiem jest zdobiąca wnętrze XV-wieczna polichromia figuralna (uznawana za najstarszą w Europie)

Najcenniejsze wyposażenie kościoła to:
- pierwotny poźnobarokowy ołtarz główny z końca XVII w. z umieszczoną w nim gotycką rzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem (I ćw. XVI w.), który znajduje się w   - nowej świątyni,
- cztery ołtarze rokokowe z II połowy XVIII w.,
- gotyckie rzeźby z XV w., w tym najcenniejsza pietà z 1400,
- malowane krzyże konsekracyjne z I poł. XV w,
- kamienna chrzcielnica z XVI w,
- gotyckie portale, szczególnie jeden z misternymi okuciami drzwi


Wizerunek Kościoła znalazł się na wizerunku monet: 2- i 20-złotowych wyemitowanych przez Narodowy Bank Polski 13 września 2006   

tekst/foto: Dariusz Grochal
video: Marcin Strzyżewski

Pin It