Zamek Tarnowskich

IS zamek tarnów 5Góra Świętego Marcina znajduje się na południowym krańcu w Tarnowa. Z jej szczytu można podziwiać panoramę miasta oraz odpocząć  w cieniu ruin Zamku Tarnowskich.

 

 

 

 

 

 

Zamek Tarnowskich zbudowany został w latach 1328-1331 przez kasztelana krakowskiego Spicymira.
W 1342 roku budowniczy zamku podpisał na nim pierwszy znany dokument. On też został protoplastą rodu Tarnowskich. Rodu, którego siedzibą na kilka stuleci zostanie gród na Górze Św. Marcina. Zamek przez lata był rozbudowywany a Tarnowscy gościli w nim polskich monarchów.
Dwa razy do Tarnowa zawitał Kazimierz Wielki (1361,1364 rok), również dwa raz swoją obecnością poddanych zaszczycił Władysław Jagiełło (1392, 1424) ostatnim królem, który zawitał w te progi był Zygmunt Stary (1537)To okres największej świetlności. Zamek w tym czasie liczył około 100 pomieszczeń i zabezpieczony był zwodzonym mostem.
XVII wiek to powolny upadek zamku, który stopniowo zaczyna popadać w ruinę.  Opuszczają go kolejni właściciele, którzy przenoszą się do innych dóbr. Definitywny koniec zamku następuje w 1747 roku, kiedy to książę Janusz Aleksander Sanguszko zezwolił na pozyskiwanie materiału z ruin, tarnowskim bernardynkom.
Na ruinach zamku planowano usypać kopiec pamięci ofiar Rzezi Galicyjskiej.  Prace nie zostały ukończone z powodu. W 1938 tereny chciało przejąć wojsko, które zamierzało utworzyć na nich poligon szkoleniowy. Na szczęście dzięki interwencji Prezydenta Miasta Tarnowa udało się zaniechać tego pomysłu. W PRL-u dwukrotnie przeprowadzono badania archeologiczne, które doprowadził do odsłonięcia znacznych fragmentów ruin.
Obecnie, powstałe w 2007 roku stowarzyszenie „Zamek Tarnowski” dąży do rewitalizacji ruin zamku. Od 2009 roku w ostatni weekend czerwca organizowane są turniej rycerskie.

IS zamek tarnów 4

tekst/foto: Dariusz Grochal

Pin It