Wielokulturowy cmentarz w Nowosielcu

IS CWI nowosielec.1Nowosielec to wieś w powiecie niżańskim na Podkarpaciu.

 

 

 

 

 

 

Ta niewielka miejscowość, przed II Wojną Światową, była wsią mieszaną narodowościowo.
I nie był to, żaden ewenement w skali II Rzeczpospolitej. Ludzie mieszkający „nad Wisłą” od lat stanowili istną mozaikę, narodów, kultur, religii – mozaikę o której dziś nie pamiętamy.
W Nowosielcach znajdują się, aż trzy cmentarze. „Stary cmentarz” „Nowy cmentarz” i cmentarz przycerkiewny po którym niewiele dziś pozostało.

My odwiedziliśmy „Stary cmentarz”.
Jeszcze przed funkcjonował tu podział na część lewą – ukraińską i prawą polską. Dziś podział ten uległ zatarciu, choć ostały się nieliczne nagrobki ukraińsko/ruskie. W górnej części mogiły – znajdują się groby z czasów I Wojny Światowej. Niestety do naszych czasów nie przetrwały żaden nazwiska pochowanych tu ofiar Wielkiej Wojny. Upamiętnia je symboliczna zbiorowa mogiła i tablica z napisem:

MOGIŁY
NIEZNANYCH
ŻOŁNIERZY ARMII
AUSTRO-WĘGIERSKIEJ
POLEGŁYCH
NA TEJ ZIEMI W CZASIE
I WOJNY ŚWIATOWEJ

 

IS CWI nowosielec

 

 

fot/tekst: Dariusz Grochal

video: Maricn Strzyżewski

Pin It