3d-trip_header

Synagoga Tempel

IS zzzDSC04236 filteredŻydowska świątynia powstała w latach 1860–1862 a autorem jej projektu był Ignacy Hercok. Synagoga Tempel była świątynią w której do czasów niemieckiej okupacji, nabożeństwa odbywały się tylko dla Żydów reformowanych a po II wojnie światowej odbywały się także dla Żydów ortodoksyjnych.
Liturgia sprawowana była na wzór zreformowanej XIX-wiecznej formy nabożeństwa. Kazania były głoszone w językach niemieckim i polskim raz w tygodniu. Świątynia posiadała organy oraz chór. Na chórze w okresie międzywojennym śpiewały kobiety.

IS zzzDSC04235 filtereddistortLiturgia sprawowana była na wzór zreformowanej XIX-wiecznej formy nabożeństwa. Kazania były głoszone w językach niemieckim i polskim raz w tygodniu. Świątynia posiadała organy oraz chór. Na chórze w okresie międzywojennym śpiewały kobiety.

Rok 1868 był rokiem rozbudowy Synagogi Tempel przez Teofila Lamyrskiego, a w 1883 roku przez J. Ertla. Na lata 1893–1894 przypadały zmiany wystroju elewacji oraz wnętrza przez Beniamina Torbe we współpracy z Fabianem Hochstimem.
W roku1924 roku  nastąpiła  ostatnia przebudowa synagogi .Przekuto otwory w murach, tworząc arkady.  Wtedy to synagoga została ukształtowana do stanu obecnego.
Podczas okupacji niemieckiej świątynia została zdewastowana i przekształcona w magazyn i stajnie. Po II wojnie światowej w świątyni na powrót zaczęły się odbywać nabożeństwa ale tym razem także dla ortodoksów.
Regularne nabożeństwa trwały aż do 1968 roku, a po tym roku. już tylko okazjonalnie.
.W 1994 roku rozpoczęto remont generalny synagogi. Na chwile obecną synagoga Tempel jest otwarta dla turystów ale nabożeństwa odbywają się bardzo rzadko,  na przykład podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej, czy największych świąt religijnych.

Synagoga Tempel
Kraków ul. Miodowa 24
Nabożeństwa odbywają się kilka razy w roku.

 

Pin It