Legenda o pochodzeniu nazwy Wróżenic

Mapa Wróżenic w XIX w. wraz z siecią wąwozów kopiaW poprzednim artykule dotyczącym Wróżenic była mowa o pierwszym dokumencie z tej okolicy – pierwszym pisanym źródle historycznym. Zwykle taki dokument jest datowany i taką datę (w przypadku Wróżenic 1268 rok) uznaje się za początek historii danego miejsca. Nie oznacza to oczywiście, że przed tą datą w miejscu Wróżenic była pustka. Datowanie początków osadnictwa, lub nawet pierwszego przybycia ludzi na dane ziemie odbywa się za pomocą źródeł niepisanych.

Add a comment

Czytaj więcej: Legenda o pochodzeniu nazwy Wróżenic

Kiedy Wróżenice trafiły na po raz pierwszy na karty historii i jak do tego doszło?

mapa wróżeniceW dziejach Polski wiek XIII był burzliwym czasem rozbicia dzielnicowego, walki o władzę i najazdów tatarskich. Nieznaczna stabilizacja nastąpiła w latach 1243 – 1279, gdy zwierzchnictwo nad dzielnicą senioralną z Krakowem objął Bolesław Wstydliwy. Wyrazem tej stabilizacji jest choćby lokacja miasta Krakowa na prawie niemieckim w 1257 roku. Pomimo chwilowego uspokojenia i zatrzymania karuzeli władców, jaka miała miejsce do tej pory, nadal istniało wiele napięć. Występowały one zarówno na arenie międzynarodowej (konflikt czesko-węgierski, najazdy tatarów, ale też Jaćwingów i Litwinów), jak i wewnętrznej (konflikt stronnictw Bolesława Wstydliwego i książąt mazowieckich).

Add a comment

Czytaj więcej: Kiedy Wróżenice trafiły na po raz pierwszy na...

Jak Kościelniki trafiły do pierwszej polskiej opery narodowej?

kościelniki“Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” to utwór nierozerwalnie związany z Nową Hutą. W pierwszym momencie stwierdzenie to wydaje się nieoczywiste, choćby z tego powodu, że oba dzieła (“Cud” jako dzieło literatury i Nowa Huta jako dzieło architektoniczne i urbanistyczne) dzieli ponad 150 lat historii. Akcja “Cudu” toczy się jednak we wsi Mogiła, której grunty (między innymi) pochłonęło nowe miasto i kombinat metalurgiczny. I gdzie jeszcze w tym wszystkim Kościelniki?

Add a comment

Czytaj więcej: Jak Kościelniki trafiły do pierwszej polskiej...

Ku pamięci bohaterskim lotnikom Liberatora

3dSpacerując lasami powiatu brzeskiego, mniej więcej pośrodku drogi pomiędzy miejscowościami Łoniowa a Łysa Góra, możemy natknąć się na stojący w lesie krzyż.
Pierwszym skojarzeniem, jakie ma nie znający historii tych ziem turysta, jest skojarzenia, że krzyż upamiętnia jakieś miejsce kaźni z czasów wojennej okupacji. I faktycznie, postawiony tam krzyż upamiętnia tragiczne wydarzenia z II Wojny Światowej. Tyle że nie było to miejsce masowych rozstrzeliwań czy walk. Powód postawienia krzyża wyjaśnia tablica informacyjna postawiona w miejscu tych tragicznych wydarzeń.

Add a comment

Czytaj więcej: Ku pamięci bohaterskim lotnikom Liberatora

Odwiedziło nas

DziśDziś329
WczorajWczoraj915
Ten TydzieńTen Tydzień2350
Ten MiesiącTen Miesiąc19105
W SUMIEW SUMIE1097226

REDAKCJA