Kościół św. Michała Archanioła w Binarowej

IS kościół binarowaJednym z punktów na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego jest, uznawany za jeden z najcenniejszych drewnianych w Polsce i Europie, kościół w Binarowej.

 

 

 

 

 

Binarowa to wieś położona w powiecie gorlickim w gminie Biecz. Jej historia sięga połowy XIV wieku. Najcenniejszym zabytkiem wsi jest pochodzący z XV wieku kościół.  Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1415 roku. Obecnie istniejąca świątynia została wybudowana około roku 1500 na miejscu poprzedniej, która uległa spaleniu. Dokładna data budowy oraz konsekracji nie zachowała się w archiwach. W ciągu następnych stuleci, kościół przechodził wiele remontów, zmian, które składają się na obecny wygląd świątyni.

W skład najstarszego wyposażenia kościoła pochodzącego także z poprzednich świątyń wchodzą:
- gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z około 1380 roku oraz cztery płaskorzeźby Świętych Dziewic: Barbary, Doroty, Katarzyny i Małgorzaty z około 1410 roku
-figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem datowaną na lata około 1425-1430 w ołtarzu głównym,
krucyfiks z około 1525 roku,
-kamienna chrzcielnica z pierwszej tercji XVI wieku,
-ozdobne gotyckie okucia kowalskie drzwi prowadzących z kruchty do nawy.

Z XVII wieku pochodzą między innymi:

-duży ołtarz główny z początku XVII wieku, wzorowany na ołtarzu głównym z kościoła parafialnego w Bieczu z rzeźbą św. Michała Archanioła w zwieńczeniu,
-dwa ołtarze boczne w nawie; północny z kultowym obrazem Matki Boskiej Piaskowej,
-Grupa Pasyjna na gotyckiej belce tęczowej,
-bogato rzeźbione ławki,
-konfesjonały pokryte malowidłami,
-tron celebransa,
-ambona.
 
Dnia 5 lipca 2003 roku, kościół został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Tekst/foto: Dariusz Grochal
Video: Marcin Strzyżewski

Źródła: wikipedia.org/własne

Pin It