PRZEGLĄD DAWNEJ PRASY

PDG (odc.9): Rzadkie zjawisko na włoskim niebie!

Histormap of the world 3588157 1920ia obserwacji niewyjaśnionych zjawisk jest równie stara jak historia świata. I choć większość ludzi podważa możliwość działania sił nadprzyrodzonych to nie są w stanie zaprzeczyć temu, że zjawiska takie mają miejsce.


Podobnie było w 1911 roku. Ilustrowany Kurier Codzienny w wydaniu z 13 kwietnia zamieścił artykuł pod tytułem „Ciekawe zjawisko”
Rzecz działa się we Włoszech, gdzie jak podaje Kurier „około godz. 7-ej wieczór ujrzano na wschodniej stronie nieba oślepiająco jasny snop światła; w 3 minuty później rozległy się 4 silne detonacye, podobne do wystrzałów armatnich”
Świadkowie zdarzenia, pierwsze podejrzenia skierowali w stronę wojska „Początkowo myślano, iż przyczyną tego zjawiska jest eksplozya którego z okolicznych fortów.” Armia nie odnotowała jednak żadnych wybuchów w fortach.
Zjawisko choć rzadko obserwowane ma naukowe wytłumaczeni. Kurier podaje, że „Prawdopodobnie był to bolid lub podobne mu zjawisko meteoryczne”
Bolid to faktycznie bardzo rzadko obserwowane zjawisko wejścia meteorytu  w atmosferę. Kurier wspomina również o obserwacjach tych zjawisk na ziemiach polskich, ale nie podaje żadnych szczegółów, gdzie i kiedy miały one miejsce.

Pin It